⚠️ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับชิ้นงานต่าง ๆ สามารถติดต่อครูได้ ผ่านทางช่องแชทหน้า Homepage ⚠️

⚠️ หรือติดต่อเข้าพบครูได้ ณ ห้องวิชาการ ตึกคำเที่ยงนฤมิต ในช่วงเวลาพักกลางวันเท่านั้น ⚠️